Make your own free website on Tripod.com

Borderellen van eenheidsprijzen voor overname van scheimuren

Provincie Antwerpen

 

Borderel nr 245

geldig vanaf 1 januari 2011

ter kennisgeving overgemaakt aan de rechtbanken van 1ste Aanleg van Antwerpen, Mechelen en Turnhout en aan de Vredegerechten van de provincie Antwerpen

Klik hier voor het borderel in pdf-formaat.

Metselwerken (m3)

 

Rijnvorm of module 50

498,00 €

Boerkens of module 65

416,00 €

Superboeren of module 90

376,00 €

Baksteen groot formaat (minimum 20 % perforaties)

285,00 €

Betonblokken module 190

290,00 €

Silicaatsteen

285,00 €

Funderingsmetselwerk in betonblokken

270,00 €

 

 

Uitgravingen (m3)

 

machinaal tot 2,5 m onder het maaiveld

17,00 €

met de hand

45,00 €

 

 

Muurkappen (m)

 

in beton (steense muur)

25,00 €

in beton (1 ½ steense muur)

30,00 €

in terracotta (steense muur)

45,00 €

in terracotta (1 ½ steense muur)

60,00 €

in vezelcement (steense muur)

30,00 €

in vezelcement (1 ½ steense muur)

35,00 €

in blauwe hardsteen (m3)

7.250,00 €

 

 

Isolatie (m2)

 

in roofing of gewapende polyethyleenfolie op fundering

9,00 €

thermische & akoestische isolatie

6,00 €

 

 

Tuinafsluitingen (m)

 

betonplaten (2 m hoogte, alles inbegrepen)

65,00 €

draadafsluiting (1,5 m hoogte, geplastificeerd, alles inbegrepen)

34,00 €

ligustrumhaag (1 m hoogte, 7 planten/m, alles inbegrepen)

40,00 €

beukenhaag (1 m hoogte, 7 planten/m, alles inbegrepen)

48,00 €

 

 

Funderingen (m3)

 

in stortbeton

165,00 €

in gewapend beton met bekisting

675,00 €

op palen e.a.: waarde af te leiden van de reλle uitgave van de overlater

 

   

In mindering te brengen kosten (m2)

 
afkappen mortelbepleistering (zonder stelling)

15,00 €

verwijderen vezelcementleien (zonder stelling)

21,00 €

verwijderen roofing en latten (afvoer inbegrepen)

6,00 €

Opmerking: De vermelde eenheidsprijzen gelden enkel voor gemeen te maken muren en zijn niet bedoeld als referteprijzen voor aanbestedingen.

Bekijk ook zeker even de richtlijnen, die geregeld aan veranderingen onderhevig zijn, en de vetusteitscurve.