Make your own free website on Tripod.com

Vetusteitscurve voor overname van scheimuren

vanaf 1 juli 1989

 

Vetusteit

 

De vetusteitscurve wordt louter als richtlijn en ter informatie gegeven.

De aangrenzende zones, respectievelijk boven de curve der maximale waardevermindering en onder de curve der minimale waardevermindering, zullen slechts in uitzonderlijke omstandigheden van toepassing zijn.

Beide curven geven een zone aan waarbinnen de mogelijke waardevermindering ingevolge veroudering kan afgeleid worden.

Het blijft de taak van de opsteller(s) van de akte van gemeenmaking om te bepalen in welke staat van bewaring de gemeen te maken constructie verkeerd om, rekening houdende met de richtwaarde der maximum- en minimumcurve, een benaderend percentage te bepalen met betrekking tot de waardevermindering ingevolge vetusteit.