Make your own free website on Tripod.com

Borderellen van eenheidsprijzen voor overname van scheimuren

Provincie Antwerpen (vanaf 1 januari 2001)

 

Borderel nr 233

geldig vanaf 1 januari 2005

ter kennisgeving overgemaakt aan de rechtbanken van 1ste Aanleg van Antwerpen, Mechelen en Turnhout en aan de Vredegerechten van de provincie Antwerpen

Metselwerken (m3)

 

Rijnvorm of module 50

490,00 €

Boerkens of module 65

410,00 €

Superboeren of module 90

370,00 €

Baksteen groot formaat (minimum 20 % perforaties)

265,00 €

Betonblokken module 190

280,00 €

Silicaatsteen

280,00 €

Funderingsmetselwerk in betonblokken

270,00 €

 

 

Uitgravingen (m3)

 

machinaal tot 2,5 m onder het maaiveld

12,00 €

met de hand

45,00 €

 

 

Muurkappen (m)

 

in beton (steense muur)

25,00 €

in beton (1 ½ steense muur)

30,00 €

in terracotta (steense muur)

45,00 €

in terracotta (1 ½ steense muur)

60,00 €

in vezelcement (steense muur)

30,00 €

in vezelcement (1 ½ steense muur)

35,00 €

in blauwe hardsteen (m3)

5.450,00 €

 

 

Isolatie op fundering (m2)

 

in roofing of gewapende polyethyleenfolie

8,00 €

 

 

Tuinafsluitingen (m)

 

betonplaten (2 m hoogte, alles inbegrepen)

62,00 €

draadafsluiting (1,5 m hoogte, geplastificeerd, alles inbegrepen)

34,00 €

ligustrumhaag (1 m hoogte, 7 planten/m, alles inbegrepen)

20,00 €

beukenhaag (1 m hoogte, 7 planten/m, alles inbegrepen)

24,00 €

 

 

Funderingen (m3)

 

in stortbeton

165,00 €

in gewapend beton met bekisting

580,00 €

op palen e.a.: waarde af te leiden van de reλle uitgave van de overlater

 

Opmerking: De vermelde eenheidsprijzen gelden enkel voor gemeen te maken muren en zijn niet bedoeld als referteprijzen voor aanbestedingen.

Bekijk ook zeker even de richtlijnen, die geregeld aan veranderingen onderhevig zijn, en de vetusteitscurve.