Make your own free website on Tripod.com

Borderellen van eenheidsprijzen voor overname van scheimuren

Provincie Antwerpen (vanaf 1 januari 2001)

 

Borderel nr 230

geldig vanaf 1 juli 2003

ter kennisgeving overgemaakt aan de rechtbanken van 1ste Aanleg van Antwerpen, Mechelen en Turnhout en aan de Vredegerechten van de provincie Antwerpen

Klik hier voor het borderel in pdf-formaat.

Metselwerken (m3)

 

Rijnvorm of module 50

450,00 €

Boerkens of module 65

390,00 €

Superboeren of module 90

344,00 €

Baksteen groot formaat (minimum 20 % perforaties)

260,00 €

Betonblokken module 190

265,00 €

Silicaatsteen

265,00 €

Funderingsmetselwerk in betonblokken

210,00 €

 

 

Uitgravingen (m3)

 

machinaal tot 2,5 m onder het maaiveld

10,90 €

met de hand

42,00 €

 

 

Muurkappen (m)

 

in beton (steense muur)

22,80 €

in beton (1 ½ steense muur)

27,00 €

in terracotta (steense muur)

39,90 €

in terracotta (1 ½ steense muur)

50,60 €

in vezelcement (steense muur)

27,20 €

in vezelcement (1 ½ steense muur)

31,50 €

in blauwe hardsteen (m3)

5.300,00 €

 

 

Isolatie op fundering (m2)

 

in roofing of gewapende polyethyleenfolie

7,90 €

 

 

Tuinafsluitingen (m)

 

betonplaten (2 m hoogte, alles inbegrepen)

61,90 €

draadafsluiting (1,5 m hoogte, geplastificeerd, alles inbegrepen)

33,50 €

ligustrumhaag (1 m hoogte, 7 planten/m, alles inbegrepen)

19,10 €

beukenhaag (1 m hoogte, 7 planten/m, alles inbegrepen)

23,80 €

 

 

Funderingen (m3)

 

in stortbeton

157,50 €

in gewapend beton met bekisting

508,00 €

op palen e.a.: waarde af te leiden van de reλle uitgave van de overlater

 

Opmerking: De vermelde eenheidsprijzen gelden enkel voor gemeen te maken muren en zijn niet bedoeld als referteprijzen voor aanbestedingen.

Bekijk ook zeker even de richtlijnen, die geregeld aan veranderingen onderhevig zijn, en de vetusteitscurve.