Make your own free website on Tripod.com

Borderellen van eenheidsprijzen voor overname van scheimuren

Provincie Antwerpen (vanaf 1 januari 2001)

 

Borderel nr 226

geldig vanaf 1 juli 2001

ter kennisgeving overgemaakt aan de rechtbanken van 1ste Aanleg van Antwerpen, Mechelen en Turnhout en aan de Vredegerechten van de provincie Antwerpen

 

Metselwerken (m3)

 

Rijnvorm of module 50

16.900 Bf

Boerkens of module 65

14.400 Bf

Superboeren of module 90

13.200 Bf

Baksteen groot formaat (minimum 20 % perforaties)

10.000 Bf

Betonblokken module 190

9.700 Bf

Silicaatsteen

10.000 Bf

Funderingsmetselwerk in betonblokken

8.200 Bf

 

 

Uitgravingen (m3)

 

machinaal tot 2,5 m onder het maaiveld

440 Bf

met de hand

1.550 Bf

 

 

Muurkappen (m)

 

in beton (steense muur)

875 Bf

in beton (1 steense muur)

1.000 Bf

in terracotta (steense muur)

1.500 Bf

in terracotta (1 steense muur)

1.900 Bf

in vezelcement (steense muur)

1.050 Bf

in vezelcement (1 steense muur)

1.250 Bf

in blauwe hardsteen (m3)

200.000 Bf

 

 

Isolatie op fundering (m2)

 

in roofing of gewapende polyethyleenfolie

320 Bf

 

 

Tuinafsluitingen (m)

 

betonplaten (2 m hoogte, alles inbegrepen)

2.500 Bf

draadafsluiting (1,5 m hoogte, geplastificeerd, alles inbegrepen)

1.350 Bf

ligustrumhaag (1 m hoogte, 7 planten/m, alles inbegrepen)

770 Bf

beukenhaag (1 m hoogte, 7 planten/m, alles inbegrepen)

960 Bf

 

 

Funderingen (m3)

 

in stortbeton

6.400 Bf

in gewapend beton met bekisting

20.500 Bf

op palen e.a.: waarde af te leiden van de rele uitgave van de overlater

 

Opmerking: De vermelde eenheidsprijzen gelden enkel voor gemeen te maken muren en zijn niet bedoeld als referteprijzen voor aanbestedingen.

Bekijk ook zeker even de richtlijnen, die geregeld aan veranderingen onderhevig zijn, en de vetusteitscurve.