Make your own free website on Tripod.com

Borderellen van eenheidsprijzen voor overname van scheimuren

Regio Antwerpen (voor 1 januari 2000)

 

Borderel nr 218

geldig vanaf 1 juli 1997

ter kennisgeving overgemaakt aan de rechtbanken van 1ste Aanleg van Antwerpen en aan de Vredegerechten van Antwerpen, Berchem, Boom, Borgerhout, Brasschaat, Deurne, Kapellen, Kontich, Merksem en Zandhoven

 

Metselwerken (m3)

 

Rijnvorm of module 50

16.435 Bf

Boerkens of module 65

14.560 Bf

Superboeren of module 90

12.930 Bf

Baksteen groot formaat (minimum 20 % perforaties)

9.090 Bf

Betonblokken module 190

10.340 Bf

Silicaatsteen

9.120 Bf

 

 

Uitgravingen (m3)

 

machinaal tot 2,5 m onder het maaiveld

440 Bf

met de hand

1.300 Bf

 

 

Muurkappen (m)

 

in beton (steense muur)

670 Bf

in beton (1 ½ steense muur)

835 Bf

in terracotta (steense muur)

1.335 Bf

in terracotta (1 ½ steense muur)

1.770 Bf

 

 

Isolatie op fundering (m2)

 

in roofing of gewapende polyethyleenfolie

270 Bf

 

 

Betonnen hofmuren (m)

 

in platen voor muren van 2 m hoogte, met palen en fundering in stortbeton

2.500 Bf

 

 

Funderingen (m3)

 

in stortbeton

7.840 Bf

in gewapend beton met bekisting

20.350 Bf

op palen e.a.: waarde af te leiden van de reėle uitgave van de overlater

 

Opmerking: De vermelde eenheidsprijzen gelden enkel voor gemeen te maken muren en zijn niet bedoeld als referteprijzen voor aanbestedingen.

Bekijk ook zeker even de richtlijnen, die geregeld aan veranderingen onderhevig zijn, en de vetusteitscurve.