Make your own free website on Tripod.com

Borderellen van eenheidsprijzen voor overname van scheimuren

Regio Antwerpen (voor 1 januari 2000)

 

Borderel nr 208

geldig vanaf 1 juli 1992

ter kennisgeving overgemaakt aan de rechtbanken van 1ste Aanleg van Antwerpen en aan de Vredegerechten van Antwerpen, Berchem, Boom, Borgerhout, Brasschaat, Deurne, Kapellen, Kontich, Merksem en Zandhoven

 

Metselwerken (m3)

 

Rijnvorm of module 50

14.250 Bf

Boerkens of module 65

12.525 Bf

Superboeren of module 90

10.950 Bf

Baksteen groot formaat (minimum 20 % perforaties)

7.800 Bf

Betonblokken module 190

8.850 Bf

Silicaatsteen

7.475 Bf

 

 

Uitgravingen (m3)

 

machinaal tot 2,5 m onder het maaiveld

405 Bf

met de hand

1.200 Bf

 

 

Muurkappen (m)

 

in beton (steense muur)

500 Bf

in beton (1 steense muur)

625 Bf

in terracotta (steense muur)

1.005 Bf

in terracotta (1 steense muur)

1.320 Bf

 

 

Isolatie op fundering (m2)

 

in roofing of gewapende polyethyleenfolie

250 Bf

 

 

Betonnen hofmuren (m)

 

in platen voor muren van 2 m hoogte, met palen en fundering in stortbeton

2.300 Bf

 

 

Funderingen (m3)

 

in stortbeton

7.225 Bf

in gewapend beton met bekisting

18.755 Bf

op palen e.a.: waarde af te leiden van de rele uitgave van de overlater

 

Opmerking: De vermelde eenheidsprijzen gelden enkel voor gemeen te maken muren en zijn niet bedoeld als referteprijzen voor aanbestedingen.

Bekijk ook zeker even de richtlijnen, die geregeld aan veranderingen onderhevig zijn, de vetusteitscurve en het overzicht van de overdrachttaksen en BTW-tarieven.