Make your own free website on Tripod.com

Borderellen van eenheidsprijzen voor overname van scheimuren

Regio Antwerpen (voor 1 januari 2000)

 

Borderel nr 206

geldig vanaf 1 juli 1991

ter kennisgeving overgemaakt aan de rechtbanken van 1ste Aanleg van Antwerpen en aan de Vredegerechten van Antwerpen, Berchem, Boom, Borgerhout, Brasschaat, Deurne, Kapellen, Kontich, Merksem en Zandhoven

 

Metselwerken (m3)

 

Rijnvorm of module 50

13.600 Bf

Boerkens of module 65

12.100 Bf

Superboeren of module 90

10.675 Bf

Baksteen groot formaat (minimum 20 % perforaties)

7.300 Bf

Betonblokken module 190

8.525 Bf

 

 

Uitgravingen (m3)

 

machinaal tot 2,5 m onder het maaiveld

400 Bf

met de hand

1.115 Bf

 

 

Muurkappen (m)

 

in beton (steense muur)

495 Bf

in beton (1 steense muur)

615 Bf

in terracotta (steense muur)

995 Bf

in terracotta (1 steense muur)

1.305 Bf

 

 

Isolatie op fundering (m2)

 

in roofing of gewapende polyethyleenfolie

245 Bf

 

 

Betonnen hofmuren (m)

 

in platen voor muren van 2 m hoogte, met palen en fundering in stortbeton

2.275 Bf

 

 

Funderingen (m3)

 

in stortbeton

7.165 Bf

in gewapend beton met bekisting

18.570 Bf

op palen e.a.: waarde af te leiden van de rele uitgave van de overlater

 

Opmerking: De vermelde eenheidsprijzen gelden enkel voor gemeen te maken muren en zijn niet bedoeld als referteprijzen voor aanbestedingen.

Bekijk ook zeker even de richtlijnen, die geregeld aan veranderingen onderhevig zijn, de vetusteitscurve en het overzicht van de overdrachttaksen en BTW-tarieven.