Make your own free website on Tripod.com

Borderellen van eenheidsprijzen voor overname van scheimuren

Regio Antwerpen (voor 1 januari 2000)

 

Borderel nr 205

geldig vanaf 1 januari 1991

ter kennisgeving overgemaakt aan de rechtbanken van 1ste Aanleg van Antwerpen en aan de Vredegerechten van Antwerpen, Berchem, Boom, Borgerhout, Brasschaat, Deurne, Kapellen, Kontich, Merksem en Zandhoven

 

Metselwerken (m3)

 

Rijnvorm of module 50

13.400 Bf

Boerkens of module 65

11.830 Bf

Superboeren of module 90

10.630 Bf

Baksteen groot formaat (minimum 20 % perforaties)

7.270 Bf

Betonblokken module 190

8.250 Bf

 

 

Uitgravingen (m3)

 

machinaal tot 2,5 m onder het maaiveld

390 Bf

met de hand

1.090 Bf

 

 

Muurkappen (m)

 

in beton (steense muur)

485 Bf

in beton (1 steense muur)

600 Bf

in terracotta (steense muur)

975 Bf

in terracotta (1 steense muur)

1.275 Bf

 

 

Isolatie op fundering (m2)

 

in roofing of gewapende polyethyleenfolie

235 Bf

 

 

Betonnen hofmuren (m)

 

in platen voor muren van 2 m hoogte, met palen en fundering in stortbeton

2.220 Bf

 

 

Funderingen (m3)

 

in stortbeton

7.000 Bf

in gewapend beton met bekisting

18.150 Bf

op palen e.a.: waarde af te leiden van de rele uitgave van de overlater

 

Opmerking: De vermelde eenheidsprijzen gelden enkel voor gemeen te maken muren en zijn niet bedoeld als referteprijzen voor aanbestedingen.

Bekijk ook zeker even de richtlijnen, die geregeld aan veranderingen onderhevig zijn, de vetusteitscurve en het overzicht van de overdrachttaksen en BTW-tarieven.