Make your own free website on Tripod.com

Borderellen van eenheidsprijzen voor overname van scheimuren

Regio Antwerpen (voor 1 januari 2000)

 

Borderel nr 204

geldig vanaf 1 juli 1990

ter kennisgeving overgemaakt aan de rechtbanken van 1ste Aanleg van Antwerpen en aan de Vredegerechten van Antwerpen, Berchem, Boom, Borgerhout, Brasschaat, Deurne, Kapellen, Kontich, Merksem en Zandhoven

 

Metselwerken (m3)

 

Rijnvorm of module 50

13.300 Bf

Boerkens of module 65

11.750 Bf

Superboeren of module 90

10.500 Bf

Baksteen groot formaat (minimum 20 % perforaties)

7.175 Bf

Betonblokken module 190

8.250 Bf

 

 

Uitgravingen (m3)

 

machinaal tot 2,5 m onder het maaiveld

385 Bf

met de hand

1.080 Bf

 

 

Muurkappen (m)

 

in beton (steense muur)

480 Bf

in beton (1 steense muur)

595 Bf

in terracotta (steense muur)

965 Bf

in terracotta (1 steense muur)

1.260 Bf

 

 

Isolatie op fundering (m2)

 

in roofing of gewapende polyethyleenfolie

235 Bf

 

 

Betonnen hofmuren (m)

 

in platen voor muren van 2 m hoogte, met palen en fundering in stortbeton

2.200 Bf

 

 

Funderingen (m3)

 

in stortbeton

6.935 Bf

in gewapend beton met bekisting

17.975 Bf

op palen e.a.: waarde af te leiden van de rele uitgave van de overlater

 

Opmerking: De vermelde eenheidsprijzen gelden enkel voor gemeen te maken muren en zijn niet bedoeld als referteprijzen voor aanbestedingen.

Bekijk ook zeker even de richtlijnen, die geregeld aan veranderingen onderhevig zijn, de vetusteitscurve en het overzicht van de overdrachttaksen en BTW-tarieven.