Make your own free website on Tripod.com

Borderellen van eenheidsprijzen voor overname van scheimuren

Regio Antwerpen (voor 1 januari 2000)

 

Borderel nr 203

geldig vanaf 1 januari 1990

ter kennisgeving overgemaakt aan de rechtbanken van 1ste Aanleg van Antwerpen en aan de Vredegerechten van Antwerpen, Berchem, Boom, Borgerhout, Brasschaat, Deurne, Kapellen, Kontich, Merksem en Zandhoven

 

Metselwerken (m3)

 

Rijnvorm of module 50

12.700 Bf

Boerkens of module 65

11.200 Bf

Superboeren of module 90

9.900 Bf

Baksteen groot formaat (minimum 20 % perforaties)

6.900 Bf

Betonblokken module 190

7.800 Bf

 

 

Uitgravingen (m3)

 

machinaal tot 2,5 m onder het maaiveld

360 Bf

met de hand

1.010 Bf

 

 

Muurkappen (m)

 

in beton (steense muur)

450 Bf

in beton (1 steense muur)

555 Bf

in terracotta (steense muur)

900 Bf

in terracotta (1 steense muur)

1.185 Bf

 

 

Isolatie op fundering (m2)

 

in roofing of gewapende polyethyleenfolie

220 Bf

 

 

Betonnen hofmuren (m)

 

in platen voor muren van 2 m hoogte, met palen en fundering in stortbeton

2.060 Bf

 

 

Funderingen (m3)

 

in stortbeton

6.500 Bf

in gewapend beton met bekisting

16.850 Bf

op palen e.a.: waarde af te leiden van de rele uitgave van de overlater

 

Opmerking: De vermelde eenheidsprijzen gelden enkel voor gemeen te maken muren en zijn niet bedoeld als referteprijzen voor aanbestedingen.

Bekijk ook zeker even de richtlijnen, die geregeld aan veranderingen onderhevig zijn, de vetusteitscurve en het overzicht van de overdrachttaksen en BTW-tarieven.