Make your own free website on Tripod.com

Borderellen van eenheidsprijzen voor overname van scheimuren

Regio’s Antwerpen & Rupel (van 1 januari 2000 tot 1 januari 2001)

 

Borderel nr 224

geldig vanaf 1 juli 2000

ter kennisgeving overgemaakt aan de rechtbanken van 1ste Aanleg van Antwerpen en aan de Vredegerechten van Antwerpen, Berchem, Boom, Borgerhout, Brasschaat, Deurne, Kapellen, Kontich, Merksem en Zandhoven

 

Metselwerken (m3)

 

Rijnvorm of module 50

16.626 Bf

Boerkens of module 65

14.907 Bf

Superboeren of module 90

13.148 Bf

Baksteen groot formaat (minimum 20 % perforaties)

9.402 Bf

Betonblokken module 190

9.600 Bf

Silicaatsteen

9.434 Bf

Funderingsmetselwerk in betonblokken

6.600 Bf

 

 

Uitgravingen (m3)

 

machinaal tot 2,5 m onder het maaiveld

440 Bf

met de hand

1.450 Bf

 

 

Muurkappen (m)

 

in beton (steense muur)

750 Bf

in beton (1 ½ steense muur)

900 Bf

in terracotta (steense muur)

1.400 Bf

in terracotta (1 ½ steense muur)

1.770 Bf

 

 

Isolatie op fundering (m2)

 

in roofing of gewapende polyethyleenfolie

300 Bf

 

 

Tuinafsluitingen (m)

 

betonplaten (2 m hoogte, alles inbegrepen)

2.500 Bf

draadafsluiting (1,5 m hoogte, geplastificeerd, alles inbegrepen)

1.350 Bf

ligustrumhaag (1 m hoogte, 7 planten/m, alles inbegrepen)

770 Bf

beukenhaag (1 m hoogte, 7 planten/m, alles inbegrepen)

960 Bf

 

 

Funderingen (m3)

 

in stortbeton

7.840 Bf

in gewapend beton met bekisting

20.350 Bf

op palen e.a.: waarde af te leiden van de reėle uitgave van de overlater

 

Opmerking: De vermelde eenheidsprijzen gelden enkel voor gemeen te maken muren en zijn niet bedoeld als referteprijzen voor aanbestedingen.

Bekijk ook zeker even de richtlijnen, die geregeld aan veranderingen onderhevig zijn, en de vetusteitscurve.