Make your own free website on Tripod.com

Adviezen

 De Commissie Scheimuren van de Provincie Antwerpen verleent haar advies, mondeling of schriftelijk, uitsluitend aan alle leden van de beroepsverenigingen die vertegenwoordigd zijn binnen de commissie.  Deze verenigingen zijn:

AMO, Architektenunie kernen Antwerpen & Kempen, Confederatie Bouw Antwerpen, Mechelen & Kempen en de Koninklijke Maatschappij van Landmeters der Provincie Antwerpen

Indien U geen lid bent van 1 van deze verenigingen kan U zich vooralsnog aansluiten of contact opnemen met een lid ervan om zo Uw vraag om advies aan de commissie te laten voorleggen.

U kan in de linkerkolom een adviesaanvraagformulier invullen.  Omschrijf het probleem bondig, maar duidelijk en stel welomlijnde vragen waarop U een antwoord wenst.  De webmaster geeft dit alles door aan de Commissie die in haar volgende zitting het probleem zal behandelen en U daarvan schriftelijk op de hoogte zal stellen.

 

In de toekomst zullen hier de reeds gegeven adviezen worden weergegeven, zodat U wellicht het antwoord op Uw vraag hier reeds kan terugvinden.